ข่าวประกาศ


รายชื่อนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง

[กลับไปหน้าข่าว]

รายชื่อนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ


1. กำหนดวันรายงานตัวขึ้้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

2. กำหนด วันเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

3. การขอออกบัตรประจำตัวนิสิต ผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY สำหรับนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 ประกาศรหัสนิสิต_ภาคเรียนที่_1-2565_วิทยาเขตสงขลา_17มิย65.pdf [ดาวน์โหลด]
2 ประกาศรหัสนิสิต_ภาคเรียนที่_1-2565_วิทยาเขตพัทลุง_17มิย65.pdf [ดาวน์โหลด]
3 ประกาศรหัสนิสิต_ภาคเรียนที่_1-2565_วิทยาเขตสงขลา_22มิย65.pdf [ดาวน์โหลด]
4 ประกาศรหัสนิสิต_ภาคเรียนที่_1-2565_วิทยาเขตพัทลุง_22มิย65.pdf [ดาวน์โหลด]
5 ประกาศรหัสนิสิต_ภาคเรียนที่_1-2565_วิทยาเขตสงขลา_29มิย65.pdf [ดาวน์โหลด]