ข่าวประกาศ


ประกาศ ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา

[กลับไปหน้าข่าว]

ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 ประกาศแจ้งจบ1-65.pdf [ดาวน์โหลด]