ข่าวประกาศ


รายชื่อนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง

[กลับไปหน้าข่าว]

ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 1_ประกาศรหัสนิสิตใหม่_2-2565.pdf [ดาวน์โหลด]
2 2_ประกาศรายงานตัวนิสิตใหม่_2-2565.pdf [ดาวน์โหลด]
3 3_ประกาศวันลงทะเบียน_2-2565.pdf [ดาวน์โหลด]
4 4_ประกาศทำบัตรนิสิตใหม่_2-2565.pdf [ดาวน์โหลด]