ข่าวประกาศ


ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

[กลับไปหน้าข่าว]

ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 รายชื่อนิสิตแจ้งสำเร็จการศึกษา-ซัมเมอร์-64-วิทยาเขตสงขลา.pdf [ดาวน์โหลด]
2 รายชื่อนิสิตแจ้งสำเร็จการศึกษา-ซัมเมอร์-64-วิทยาเขตพัทลุง.pdf [ดาวน์โหลด]