ข่าวประกาศ


ประกาศสำหรับนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง

[กลับไปหน้าข่าว]

1. กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

2. กำหนด วันเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

3. การขอออกบัตรประจำตัวนิสิต ผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY สำหรับนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 1_ประกาศกำหนดวันรายงานตัวขึ้้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์_ภาคเรียนที่_1-2565.pdf [ดาวน์โหลด]
2 2_ประกาศกำหนด_วันเวลา_ขั้นตอนการลงทะเบียน_ภาคเรียนที่_1-2565.pdf [ดาวน์โหลด]
3 3_ประกาศการขอออกบัตรประจำตัวนิสิต_ผ่านแอป_SCB_EASY_สำหรับนิสิตใหม่_ภาคเรียนที่_1-2565.pdf [ดาวน์โหลด]