ข่าวประกาศ


คำสั่งตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สงขลา และพัทลุง

[กลับไปหน้าข่าว]

อาจารย์ผู้สอนและกรรมการคุมสอบสามารถพิมพ์คำสั่ง ตารางสอบ รายชื่อนิสิตเข้าห้องสอบได้ตั้งแต่บัดนี้
ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 ตารางสอบกลางภาคสมทบภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565(สงขลา).pdf [ดาวน์โหลด]
2 ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ระดับปริญญาเอก(พัทลุง).pdf [ดาวน์โหลด]
3 ตารางสอบกลางประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ปริญญาโทภาคปกติ.pdf [ดาวน์โหลด]
4 ตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ปริญญาโทภาคพิเศษ.pdf [ดาวน์โหลด]
5 ตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ระดับปริญญาตรีpdf.pdf [ดาวน์โหลด]
6 คำสั่งตารางสอบกลางภาคภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2565ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา.doc [ดาวน์โหลด]