ข่าวประกาศ


ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

[กลับไปหน้าข่าว]

ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 รายชื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา1-65(สงขลา).pdf [ดาวน์โหลด]
2 รายชื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา1-65(พัทลุง).pdf [ดาวน์โหลด]
3 รายชื่อแจ้งขออนุปริญญานิติ1-65.pdf [ดาวน์โหลด]