ข่าวประกาศ


ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

[กลับไปหน้าข่าว]

รายวิชาประจำวิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง ตามรายละเอียดประกาศตามเอกสารแนบ
ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียน165.pdf [ดาวน์โหลด]