ข่าวประกาศ


ประกาศแนวปฏิบัติการประกาศคะแนนการสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

[กลับไปหน้าข่าว]

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดสอบปลายภาคเรียนที่1/2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 31 ต.ค.-11 พ.ย. 65 นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการประกาศคะแนนการสอบ จึงขอให้อาจารย์ประกาศคะแนนให้นิสิตทราบ ภายในวันที่ 18 ต.ค. 65 (โปรดอ่านประกาศแนบ)

ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 ประกาศคะแนนการสอบ.pdf [ดาวน์โหลด]