ข่าวประกาศ


ประกาศคำสั่งตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

[กลับไปหน้าข่าว]

รายละเอียดตารางเรียนประจำวิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพัทลุง ตามประกาศไฟล์แนบ
ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 คำสั่งตารางเรียน.pdf [ดาวน์โหลด]
2 ประกาศหลักเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาและขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงนามแล้ว.pdf [ดาวน์โหลด]
3 ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรีภาคปกติและสมทบวิทยาเขตสงขลา.pdf [ดาวน์โหลด]
4 ตารางเรียนตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตสงขลา.pdf [ดาวน์โหลด]
5 ตารางเรียนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาประจำวิทยาเขตพัทลุง.pdf [ดาวน์โหลด]