ข่าวประกาศ


ประกาศคำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

[กลับไปหน้าข่าว]

รายละเอียดเปลี่ยนแปลงตารางเรียน วิทยาเขตพัทลุง วิทยาเขตสงขลาตามประกาศไฟล์แนบ
ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 คำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565.pdf [ดาวน์โหลด]
2 ตารางเรียน2-65สงขลา.pdf [ดาวน์โหลด]
3 เปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาประจำวิทยาเขตพัทลุง.pdf [ดาวน์โหลด]
4 ตารางเรียนคณะศึกษาศาสตร์.pdf [ดาวน์โหลด]