ข่าวประกาศ


ประกาศคำสั่งตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สงขลา และพัทลุง

[กลับไปหน้าข่าว]

อาจารย์ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางสอบปลายภาค ตารางคุมสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ และพิมพ์รายชื่อนิสิตเข้าห้องสอบ
ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ปริญญาโทพัทลุง.pdf [ดาวน์โหลด]
2 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2565ปริญญาโทภาคพิเศษพัทลุง.pdf [ดาวน์โหลด]
3 ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ระดับปริญญาตรีพัทลุง.pdf [ดาวน์โหลด]
4 รวมตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนปลาย2565ระดับบัณฑิตศึกษา(สงขลา).pdf [ดาวน์โหลด]
5 รวมตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนปลาย2565ระดับปริญญาตรี(สงขลา).pdf [ดาวน์โหลด]
6 ประกาศคำสั่งแต่ตั้งตารางสอบภาคเรียนที่2-65.pdf [ดาวน์โหลด]