ข่าวประกาศ


ประกาศผลการเลือกวิชาโทสำหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2565

[กลับไปหน้าข่าว]

ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 วิชาโทการบริหารและพัฒนาชุมชน18หน่วยกิต.pdf [ดาวน์โหลด]
2 วิชาโทการประถมศึกษา30หน่วยกิต.pdf [ดาวน์โหลด]
3 วิชาโทจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว18หน่วยกิต.pdf [ดาวน์โหลด]
4 วิชาโทภาษาไทย30หน่วยกิต.pdf [ดาวน์โหลด]
5 วิชาโทสังคมศึกษา30หน่วยกิต.pdf [ดาวน์โหลด]