ข่าวประกาศ


ประกาศคำสั่งตารางเรียนประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

[กลับไปหน้าข่าว]

รายละเอียดตารางเรียนประจำวิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพัทลุง ตามประกาศไฟล์แนบ
ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 คำสั่งตารางเรียนฤดูร้อน.pdf [ดาวน์โหลด]
2 ประกาศหลักเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาและขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล.docx [ดาวน์โหลด]
3 ตารางเรียนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตพัทลุง.pdf [ดาวน์โหลด]
4 รายวิชาปริญญาตรี3-65.pdf [ดาวน์โหลด]
5 รายวิชาปริญญาตรีสมทบ3-65.pdf [ดาวน์โหลด]
6 ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตสงขลา.pdf [ดาวน์โหลด]