ข่าวประกาศ


ประกาศคำสั่งตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 สงขลาและพัทลุง

[กลับไปหน้าข่าว]

อาจารย์ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางสอบปลายภาค ตารางคุมสอบ และพิมพ์รายชื่อนิสิตเข้าห้องสอบได้ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 รวมตารางสอบบัณฑิตศึกษา3_65(สงขลา).pdf [ดาวน์โหลด]
2 ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา2565.pdf [ดาวน์โหลด]
3 คำสั่งตารางสอบปลายภาคภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา2565.pdf [ดาวน์โหลด]
4 รวมตารางสอบปริญญาตรี3_65(สงขลา).pdf [ดาวน์โหลด]