ข่าวประกาศ


ประกาศคำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

[กลับไปหน้าข่าว]

รายละเอียดตามข่าวประกาศ
ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 คำสั่งเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา2565.pdf [ดาวน์โหลด]
2 ประกาศหลักเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาและขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล.docx [ดาวน์โหลด]
3 ตารางเรียนประจำวัทยาเขตพัทลุง.pdf [ดาวน์โหลด]
4 ปริญญาตรีปกติสงขลา3-65.pdf [ดาวน์โหลด]
5 ปริญญาตรีสมทบสงขลา3-65.pdf [ดาวน์โหลด]
6 ตารางเรียนปริญญาโทภาคปกติ(สงขลา)3-65.pdf [ดาวน์โหลด]
7 ตารางเรียนปริญญาโทภาคพิเศษ(สงขลา)3-65.pdf [ดาวน์โหลด]
8 ตารางเรียนปริญญาเอกภาคพิเศษ(สงขลา)3-65.pdf [ดาวน์โหลด]