ข่าวประกาศ


รายชื่อนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง

[กลับไปหน้าข่าว]
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ สำหรับน้องๆนิสิตใหม่ 66 
เตรียมพบกับกิจกรรม Liveกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่66
ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 
เวลา 10:00 น เป็นต้นไป
ที่เพจงานทะเบียนนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่องที่นิสิตใหม่จำเป็นต้องรู้
     - การรายงานตัว
     - การบันทึกประวัติ
     - การลงทะเบียน
     - การทำบัตรประจำตัวนิสิต
แล้วพบกันนะคะ
ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด