ข่าวประกาศ


ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

[กลับไปหน้าข่าว]

ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 ประกาศรายงานตัวนิสิตใหม่2-66.pdf [ดาวน์โหลด]
2 ประกาศทำบัตรนิสิตใหม่2-66.pdf [ดาวน์โหลด]
3 ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่2-66.pdf [ดาวน์โหลด]