ข่าวประกาศ


ประกาศตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

[กลับไปหน้าข่าว]

ลำดับ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
1 คำสั่งตารางเรียนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566.pdf [ดาวน์โหลด]
2 ประกาศหลักเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาและขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล.pdf [ดาวน์โหลด]
3 ตารางเรียนระดับปริญญาตรีประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566วิทยาเขตพัทลุง.pdf [ดาวน์โหลด]
4 ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566วิทยาเขตพัทลุง.pdf [ดาวน์โหลด]
5 ตารางเรียนระดับปริญญาตรีประจำภาคเรียน2-2566วิทยาเขตสงขลา.pdf [ดาวน์โหลด]
6 ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566วิทยาเขตสงขลา.pdf [ดาวน์โหลด]